Têkilî | Derheqê me de
ANHA

Têkilî

FACEBOOK

facebook.com/ku.hawarnews Kurdî

E-MAIL

hawarnews@gmail.com Giştî
hawarnews1@gmail.com Teknîk

TEL

+96352 463446 Erdî
+963936578261 Sûrî
+905393987145 Tirkî